Bulgarian | Цитати

Цитати

СЪВЪРШЕНСТВО – ДА БЪДЕМ В ТОН С РЕАЛНОСТТА

Тялото е ваше но не сте вие. Тялото е дреха, която носите, машина, която използвате, превозно средство, което управлявате. Тялото е ваше притежание. Просто както човек не отъждествява себе си с ризата, която носи, също така той не трябва да отъждествява себе си с тялото, което носи.

~ Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса (Крис Бътлър)
© 2009 Наука за Основата на Тъждествеността

==========

Известен футболен играч в Съединените Щати, който неотдавна напусна, дискутираше определения случай, който го е накарал да се откаже да играе. Той е бягал с футболната топка към вратата, с двама нападатели, преследващи го. Докато неговите крака започнали да се предават, той си помислил, “”Хайде, вие стари крака-не ме изоставяйте сега!”” Това е като шофъор на състезателна кола, който говори на колата си: “”Продължавай да вървиш, Бетси-не ме оставяй сега!”” С други думи, вие използвате тялото си като вид превозно средство; но като всички превозни средства, е неизбежно да се разпадне рано или късно.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
©2009 Наука за Основата на Тъждествеността

==========

Съвършенство означава да бъдем в хармония с реалността. Първото нещо, което трябва да разберем е реалността – реалността за моята тъждественост или моята същност, позиция и функция. Кой съм Аз? Просто както човек не отъждествява себе си с ризата, която носи, той също не трябва да отъждествява себе си с тялото, което носи.

~ Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса (Крис Бътлър)
© 2009 Наука за Основата на Тъждествеността

%d bloggers like this: