Polish | Cytaty

“”Kim jestem?”” Może nigdy jeszcze nie zadałeś sobie tego pytania. Może wydawało ci się, że już to wiesz. Możliwe jednak, mimo wszystko, że wcale nie wiesz kim jesteś. Jeśli nie poznałeś swojej prawdziwej tożsamości, jesteś w trudnym położeniu. Przeżyjesz życie w stanie podobnym do snu – będziesz się błędnie utożsamiał z czymś lub kimś, kim nie jesteś. Kierując się tym błędnym przekonaniem, będziesz określał swoje cele życiowe i decydował o sensie swojego istnienia. Te cele, z kolei, będą dla ciebie miarą czynionych w życiu “”postępów””, miarą odnoszonych “”sukcesów””. W tym złudzeniu utrzymuje cię i utwierdza cała sieć zależności i związków z innymi śniącymi. Z nadejściem śmierci (czasem wcześniej) wszystko to przeradza się w koszmar.

Tak więc, wiedzieć, kim się jest – to konieczność natury praktycznej. Pytanie: “”kim jestem?”” – to nie filozoficzny ping-pong dla kawiarnianych pseudo-intelektualistów. To kwestia życia. Nie ma nic ważniejszego ani bardziej istotnego niż wiedzieć, kim się jest.”

~ Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa (Chris Butler)
© 2009 Science of Identity Foundation

==========

Fizyczne ciało jest zbudowane z niezliczonych materialnych cząstek zwanych molekułami i atomami. Jedne materialne cząstki nieustannie są zastępowane przez inne materialne cząstki (w formie jedzenia, wody, powietrza, i tak dalej). Po upływie pięciu do siedmiu lat ten proces metabolizmu doprowadza do całkowitej wymiany materii, która tworzy nasze ciało.

~ Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa (Chris Butler)
© 2009 Science of Identity Foundation

==========

Ostatnie badania prowadzone w Oak Ridge Atomic Research Center wykazały, że w ludzkim ciele każdego roku wymienia się około 98 procent wszystkich jego atomów. U człowieka skóra odnawia się każdego miesiąca, a wątroba co sześć tygodni. Błona wyścielająca wnętrze żołądka wymienia się w ciągu zaledwie pięciu dni. Nawet twoje kości nie są tak trwałe ani niezmienne jak mógłbyś sądzić – stale się zmieniają. Te, które masz dzisiaj są inne niż kości, które miałeś rok temu. Eksperci stwierdzili, że całkowita wymiana atomów w ciele następuje przynajmniej raz na pięć lat. Innymi słowy: pięć lat temu nie było w twoim ciele żadnego z atomów, które je tworzą obecnie.*

~ Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa (Chris Butler)
© 2009 Science of Identity Foundation

* Taken from Guy Murchie, The Seven Mysteries of Life (Boston: Houghton-Mifflin, 1978), pp. 321-22.

%d bloggers like this: